Snelle levering 1-4 werkdagen / Klantenservice & advies Bel ons op (+31) 20 891 0380 (Engels)

Door verhuizing is de levertijd verlengd. Verwachte levertijd: 5-7 weekdagen

Toegevoegd aan uw winkelmand

Totaal
producten in uw winkelmandje
Winkel voor meer en gratis verzending te ontvangen

Algemene voorwaarden

Introductie

Nicebeauty.com is eigendom van en wordt geëxploiteerd door NICE HAIR ApS, BTW nr. 33 06 11 02 (hierna: Nicebeauty.com) Stærevej 2, 6705 Esbjerg, (+31) 20 891 0380, nl@nicebeauty.com.

NiceBeauty (NICE HAIR ApS) is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bestellen en betalen

Nicebeauty.com is 24 uur per dag geopend, dus u kunt altijd bij ons winkelen. Het kan echter gebeuren dat wij de webwinkel tijdelijke offline zetten i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. U kunt alleen aankopen doen wanneer de winkel open en beschikbaar is.

Om te winkelen op Nicebeauty.com moet u 18 jaar oud zijn en beschikken over een geldige creditcard (Creditcard of PayPal). Als u nog geen 18 jaar oud bent, kunt u nog steeds artikelen kopen als u toestemming van uw voogd heeft verkregen of een wettelijk recht heeft om de aankoop aan te gaan.

U selecteert de items die u wilt kopen en plaatst ze in de "winkelwagen". U kunt tot aan het moment van de bestelling de inhoud van uw winkelwagen bewerken, en u kunt de inhoud en de prijs van de goederen regelmatig controleren.

Eventuele extra kosten zoals de verzendings- en de betalingskosten zullen niet direct worden berekend voordat u bereid bent om te betalen.

Wanneer u klaar bent om te bestellen, klikt u op "Naar de kassa" waar u uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en betalingsmethode op kunt geven en de verzendingsmethode kunt kiezen.

U kunt de inhoud van uw winkelwagen tot aan de bevestiging van uw aankoop veranderen door te klikken op "Naar de kassa". Daarna wordt uw bestelling doorgegeven aan Nicebeauty.com.

Bevestiging van ontvangst van de bestelling en orderbevestiging

Wanneer u een item bij ons bestelt, ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw bestelling. Echter, er wordt eerst een bindende koopovereenkomst afgesloten als u eenmaal een orderbevestiging van ons heeft ontvangen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de aanschafdag [1].

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [2] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [3].

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in elk geval zullen er voor zo'n terugbetaling geen kosten voor u in rekening worden gebracht [4]. [5] [6]

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verpakking na de levering is geopend.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten dat het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

[1] a) in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: van de sluiting van de overeenkomst; b) voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.; c) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.; d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.; e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

[2]. Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

[3]. Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

[4]. Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen: Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

[5]. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst,: a) voeg in: - Wij zullen de goederen afhalen. of - U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.; b) voeg in: - Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.; - De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.; - Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden: De directe kosten van het terugzenden van de goederen, EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening.”; of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend: „De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer EUR [vul het bedrag in]., of - Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: Wij zullen de goederen op onze kosten bij u afhalen.

Retourneren

Als u spijt van uw aankoop heeft, moeten de goederen worden teruggegeven aan:

 • Nicebeauty.com,
 • ATT: Retur,
 • Stærevej 2,
 • 6705 Esbjerg

Bij het retourneren moet u ervoor zorgen dat de producten goed zijn verpakt. U heeft de verantwoordelijkheid voor het pakket/product(en) totdat wij het ontvangen hebben. Dus bewaar het postontvangstbewijs evenals een tracking-nummer.

U moet de kosten van het terugzenden van de goederen betalen als u van gedachten verandert.

BELANGRIJK

Wij verwachten dat u de goederen zo snel mogelijk verzend na uw opzegging en u moet ze binnen 14 dagen na het annuleren opsturen.

Let op! Wij nemen geen pakketverzendingen per rembours aan of zonder levering.

Documentatie van uw aankoop en teruggave formulier

U moet een kopie van de opdrachtbevestiging of een ander bewijs van uw aankoop bijvoegen. Daarnaast zal het de verwerking vergemakkelijken, als u een ingevuld retourformulier bijsluit dat u hier vindt: http://Nicebeauty.com/nl/retur

Terugbetaling

Wanneer we de goederen ontvangen, controleren we het, en u krijgt het bedrag uitgekeerd dat u bij de aankoop aan ons hebt betaald.

Het bedrag wordt altijd overgemaakt naar dezelfde methode van betaling waarmee u ons betaald heeft. Heeft u bijvoorbeeld met een creditcard betaald, dan zal het aankoopbedrag worden terugbetaald aan de creditcard die u gebruikt heeft bij de aankoop.

OPMERKING:

U kunt uw aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit gebeurt als het product is aangetast omdat

 • u daadwerkelijk het product in gebruik genomen heeft,
 • deze is beschadigd, terwijl u er verantwoordelijk voor was,
 • u de goederen anders behandeld heeft dan noodzakelijk was voor u om de aard, de kenmerken en de manier waarop ze functioneren te bepalen
 • u niet de beperkingen op het herroepingsrecht als gevolg van verzegeling, soort product, enz. heeft gevolgd.

Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:
Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*)

Besteld op ()/Ontvangen op ()

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Nieuwsbrief

 • Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief.

Klachten - Als er iets mis is met het product

Uw aankoop wordt gedekt door de garantiewet, inclusief gebreksregels. Dit betekent dat u ofwel een defect product kan laten repareren of vervangen, of een terugbetaling of prijsvermindering kunt accepteren, afhankelijk van de specifieke situatie.

Natuurlijk is het een vereiste dat de klacht gegrond is en dat het defect niet is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of ander schadelijk gedrag.

U moet binnen "redelijke termijn" contact met ons opnemen

U moet binnen "redelijke termijn" contact met ons opnemen nadat u het gebrek heeft ontdekt. Wij raden u aan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen en binnen 2 maanden nadat de fout is ontdekt.

U kunt ons op de hoogte brengen via e-mail: nl@Nicebeauty.com of telefonisch op: (+31) 20 891 0380.

Afhankelijk van de specifieke situatie, zal u verdere instructies ontvangen.

Het product moet worden gericht aan:

 • Nicebeauty.com,
 • ATT: Reklamation,
 • Stærevej 2,
 • 6705 Esbjerg

Wanneer u het object gaat retourneren, moet u op hetzelfde moment zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat het probleem is. Voel u vrij om ons klachtenformulier te gebruiken, dat u hier kunt downloaden: http://Nicebeauty.com/nl/retur Het is geen vereiste, maar het verlicht onze zaken, en minimaliseert de doorlooptijd voor uw klacht.>

Bij een gerechtvaardigde klacht, zullen wij ‘redelijke’ kosten terugbetalen voor de verzending

Indien de klacht gegrond is, zullen wij uw ‘redelijke’ verzendkosten vergoeden. Anders moet u zelf opdraaien voor alle kosten van vervoer met inbegrip van onze verzendkosten voor het terugsturen van het object na het onderzoek, en mogen wij u een bedrag van maximaal 35€ rekenen voor onderzoek van de goederen.

Vergeet niet dat het product altijd in de juiste verpakking moet zitten en een ontvangstbewijs voor verzending moet hebben. U heeft de verantwoordelijkheid voor het pakket/product(en) tot onze ontvangst. Dus bewaar het postontvangstbewijs incl. informatie over de vrachtkosten en mogelijk volgnummer.

Let op! We accepteren geen pakketverzendingen per rembours of zonder levering.

Privacy

Webwinkel B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Om te kunnen winkelen op http://Nicebeauty.com gelieve tenminste het volgende op te geven:

Naam

Adres

E-mailadres

Telefoon/mobielnummer

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen met informatie over de items die u gekocht heeft gedurende 5 jaar vanaf het einde van het boekjaar waarop de informatie betrekking heeft, in overeenstemming met Wet §10, waarna de gegevens worden verwijderd.

Heeft u een account gemaakt om gebruik te maken van onze selfservice, dan worden uw persoonlijke informatie en bestelgegevens niet verwijderd, tenzij u ons daar om vraagt.

Informatie zal niet worden doorgegeven of verkocht aan derden, behalve in het kader van een herstructurering of een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. Bij het openbaar maken in een dergelijke situatie zou het in overeenstemming zijn met de dan geldende privacy-wetgeving.

Als klant heeft u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in onze registratie van gegevens over u, en u kunt bezwaar maken tegen de registratie overeenkomstig de regels van deze wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens en vragen in dit verband indienen bij NICE HAIR Limited kunnen worden verzonden via e-mail nl@Nicebeauty.com.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die nicebeauty.com over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met nicebeauty.com via nl@nicebeauty.com. Nicebeauty.com zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Aankoop van goederen op http://Nicebeauty.com is onderworpen aan de Deense wetgeving. Elk geschil wordt beslecht door de Deense rechtbanken.

Hoe worden mijn gegevens gehanteerd?

Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen op NiceBeauty.com. Ook zullen uw persoonlijke gegevens nooit worden overgedragen of verkocht aan derden. Alle overige informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor vertrouwde medewerkers van NiceBeauty.com.

Met betrekking tot alle elektronische betalingen wordt er een veilige versleutelde methode via de webshop gebruikt. Het is een erkende leverancier met goedkeuring van PBS / NETS.

Het winkelsysteem maakt gebruik van cookies om de inhoud van uw winkelwagen te beheren. Een cookie is een bestand dat is opgeslagen op uw eigen PC. Het is mogelijk om het systeem te vragen om uw adresgegevens op te slaan voor uw volgende bezoek. Als u deze informatie later wilt verwijderden, kan dit worden gedaan via uw webbrowser instellingen. Bijvoorbeeld in Internet Explorer kan het worden gedaan via het "Tools" menu "Opties".

Tijdens een aankoop zullen we vragen om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken. De informatie die is doorgegeven wordt elektronisch in een niet gecodeerde vorm opgeslagen en bewaard voor 5 jaar. De koopovereenkomst wordt zodanig opgeslagen op NiceBeauty.com dat u de status niet kan bekijken/veranderen via uw account. Echter, u bent van harte welkom om ons hiernaar te vragen.

Daarnaast slaan we het IP-adres waarop de aankoop is gemaakt op. De informatie wordt normaal gesproken niet gebruikt, maar kan in een politieonderzoek worden toegewezen.

U kunt ook uw e-mailadres op laten nemen in een mailinglijst van NiceBeauty.com om op de hoogte te blijven van nieuws en andere informatie rondom NiceBeauty.com. Deze service kunt u in- en uitschakelen wanneer u wilt.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gaan we niet in op verzoeken voor opgave van gegevens en op basis van eventuele bezwaren zullen we de gewenste gegevens wissen.

Loading...